Preparaty mikroskopowe – Życie w wodzie

25 szt.

Kategorie: ,

Opis

1. zawłotnia
2.gromadnica
3. klejnotka zielona, uwiciona, z plamką barwną (oczną)
4. promienica, korzenionóżka morska
5. pantofelek, widoczny aparat jądrowy
6. Stylonychia, popularny orzęsek
7. nadecznik, gąbka słodkowodna, izolowana igła szkieletu
8. stułbia, wygląd zewnętrzny lub przekrój
9. wrotki, mieszanka gatunków planktonicznych
10. rozwielitka, wioślarka
11. oczlik, widłonóg
12. larwa komara, wygląd zewnętrzny
13. wypławek, wygląd zewnętrzny
14. drgalnica, nitkowata sinica
15. okrzemki, mieszanka gatunków
16. sprzężnice jednokomórkowe, mieszanka gatunków
17. skrętnica
18. skupielec, małe kolonie w galaretowatej otoczce
19. gałęzatka, zielenica, rozgałęziona plecha nitkowata
20. zieliwa, nitka główna i boczne odgałęzienia
21. sinica Microcystis, nieregularna kolonia
22. nitkowata zielenica Ulothrix z pasiastymi chromatoforami
23.nitkowata zielenica Oedogonium, nitki wegetatywne
24.toczek z koloniami potomnymi i stadium dojrzałym płciowo
25. pałeczkowata sprzężnica Mesothaenium