Zestaw skał i minerałów

50 okazów

Opis

Wyselekcjonowany zestaw 50 skał i minerałów pozwala zapoznać się z najważniejszymi przedstawicielami każdego typoszeregu. Doskonale sprawdzi się w na wszystkich zajęciach przyrodniczo-geograficznych w klasie podstawowej i ponadpodstawowej. Każdy okaz oznaczony jest kodem, aby odszukać jego nazwę w dołączonym wykazie. Atutem zestawu jest możliwości zaprezentowania skali twardości 1-8 w ramach tej kolekcji.Zawartość: 50 okazów o wym. 2,5 cm – 7 minerałów skałotwórczych – 7 skał magmowych – 8 skał metamorficznych – 8 skał osadowych – 14 rud metali i niemetali – 6 kamieni szlachetnych – solidne kartonowe pudełko