Rodzaje gleb polskich

6-ciu najpopularniejszych gleb

z kartami charakterystyk

Opis

Próbki gleb polskich pomoce dydaktyczne – to zestaw próbek najczęściej występujących w naszym kraju gleb. Próbkom towarzyszą odnośnie karty charakterystyk gleb.

Opis zestawu próbek gleb polskich:

W drewnianej skrzyneczce  znajduje  się 6  ponumerowanych słoiczków  o pojemności 100 ml każdy,  zawierających  próbki najpopularniejszych gleb występujących  w Polsce do której należą niżej wymienione:

Rodzaje gleb polskich zestaw 6 szt.

  1. gleba płowa
  2. gleba brunatna
  3. gleba bielicowa
  4. mada rzeczna
  5. czarnoziem
  6. rędzina.

Karty charakterystyk gleb:

Każdej z próbek  przypisana jest osobna fiszka –  zwięzła charakterystyka danej gleby zawierająca analogiczne informacje: ocena żyzności, opis procesu powstawania gleby a ponadto: występowanie w Polsce i na świecie, typowa roślinność uprawowa, naturalna prekursorska szata roślinna.