Profile glebowe

6-ciu najpopularniejszych gleb polskich

Opis

Zestaw składa się z 6-ciu zamkniętych i opisanych  słojów  z PCV,  zawierających  naturalne, wyskalowane warstwy prezentujące  przekroje 6/ciu najpopularniejszych gleb występujących w Polsce.  W kolejności,  biorąc pod względem obszar występowania na terenie naszego kraju są to: gleba płowa, gleba bielicowa, gleba brunatna, mada rzeczna, rędzina, czarnoziem:

Zestaw profili jest najbardziej efektowną i jednocześnie efektywną pomocą dydaktyczną z zakresu budowy poszczególnych warstw gleby, podglebia i skały macierzystej.  Zestaw  demonstruje zróżnicowany  warstwowy układ poszczególnych pokładów danej gleby. Przekroje  wizualizują  w układzie   równoległym doskonale widoczne różnice genetyczne jakie występują  w układzie morfologicznym i granulacji  poszczególnych warstw.

Informacje techniczne:

Każdy ze słojów ma wysokość 30 cm.  Przekrój to 10 cm x 10 cm.  Waga brutto słoja waha się od ok 1,2 kg do 2 kg. i uwarunkowana jest zróżnicowaniem ciężaru właściwego poszczególnych warstw.