Profile gleb polskich

– plansza klasowa o wym.120×160 cm  lub

– plansza ścienna o wym.70×100 cm

oprawiona w rurki z PCV

Opis

Profile gleb polskich to ciekawa plansza dydaktyczna prezentująca profile 6/ciu najczęściej
występujących w Polsce gleb: płowej, bielicowej, brunatnej, mady rzecznej, rędziny oraz
czarnoziemu.
OPIS PLANSZY:
Profile gleb na planszy są bardzo czytelne. Poszczególne warstwy przedstawiono w postaci opisanych bloków, począwszy od warstwy próchniczej a skończywszy na skale macierzystej. Upraszcza to znacznie wizualizację poszczególnych gleb. Schematyczne opisy po lewej stronie grafik, prezentują poszczególne warstwy, które składają się na całościowy obraz profilu glebowego. Po prawej stronie znajdują się krótkie notki na temat danej gleby. Zawierają one uporządkowaną sekwencję podstawowych danych takich jak:
Przydatność do celów rolniczych. Krótki opis genezy gleby. Występowanie. w Polsce i na Świecie.
Naturalną szatę roślinną. Wykaz najczęściej uprawianych roślin.

Każdemu opisowi towarzyszy ciekawostka na temat danej gleby.
NOTKI INFORMACYJNE
Notki informacyjne zwieńczone są graficznie mini mapkami Polski z naniesionymi miejscami
występowania danej gleby na terenie naszego kraju. Bloki informacyjne dotyczące poszczególnych
profili nie zostały ułożone przypadkowo lecz od lewej do prawej i od góry do dołu pojawiają się w
sekwencji od najczęściej występującej w Polsce gleby płowej /lewy górny róg planszy/ a skończywszy na rzadko występującym czarnoziemie – prawy dolny róg planszy. Frekwencyjność występowania danej gleby na obszarze Polski, dodatkowo została zwizualizowana procentowo. Po nazwie gleby stanowiącej tytuł każdego z bloków informacyjnych, pojawia się opisująca ją liczba.
Ciekawej ale przede wszystkim poznawczej kolorystyki przydają planszy przykładowe „nasadzenia”
roślin uprawnych, względnie roślin stanowiących naturalną szatę roślinną danej gleby.
U dołu planszy znajduje się skala barwna kwasowości gleb wyrażona także liczbowo w skali ph.
OPIS TECHNICZNY
Nadruk wykonany jednostronnie na tkaninie banerowej , a więc plansza jest matowa nie daje refleksów świetlnych jak to ma miejsce w przypadku plansz foliowanych a dodatkowo jest zdecydowanie bardziej /aniżeli plansze laminowane / odporna na trwałe zagniecenia.

Plansza drukowana jest w formacie ściennym – plakatowym: 70 cm x 100 cm, lub format klasowy 120×160 cm. Każdy z formatów dostępny jest w dwóch klasycznych technikach opraw. Wałki drewniane w systemie WDS oraz rurki PCV w systemie RPS. Wyposażona zawsze w linkę do zawieszania oraz drugą do zwijania planszy – tych ostatnich sznurków nie widać na rysunku poglądowym.

Planszę można eksponować i nie traci na czytelności, nawet w miejscach o bardzo dużym
nasłonecznieniu. Arkusz zwiniesz, rozwiniesz, zawiesisz jak klasyczną mapę. Końcówki rurek