Polska podczas II wojny światowej

mapa ścienna

wymiary: 164 x 120 cm

Kategorie: ,

Opis

Strona składa się z mapy głównej przedstawiającej ziemie polskie podczas okupacji, walkę z okupantem, obszary intensywnych działań partyzanckich a także tematykę obozów koncentracyjnych, w skali 1 : 1 000 000 oraz dwóch map pobocznych prezentujących wojnę obronną Polski w 1939 r. oraz polskie formacje wojskowe podczas II wojny światowej

Skala: 1 : 1 000 000