Polska – mapa gospodarcza

ścienna

wymiar: 160 x 120 cm

Kategorie: ,

Opis

Polska. Gospodarka – Przemysł i usługi/ Gospodarka – Rolnictwo
Na pierwszej stronie mapa główna „Przemysł i usługi” w skali 1:750 000 z kartonem „Aglomeracja Katowicka” w skali 1:200 000, oraz dwie mapy uzupełniające: „Energetyka” w skali 1:1 500 000, i „Surowce mineralne” w skali 1:1 500 000

Druga strona zawiera mapę główną „Rolnictwo – główne uprawy i chów zwierząt. Rybołówstwo” w skali 1:750 000, z trzema mapami uzupełniającymi: „Warunki naturalne rolnictwa” w skali 1:1 500 000, „Wielkość gospodarstw rolnych” w skali 1:1 500 000 i „Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka” w skali 1:3 000 000.

Skala  1 ; 750 000