Polska fizyczna – mapa ogólnogeograficzna/do ćwiczeń

mapa ścienna, dwustronna

wymiar: 160cm x 150cm

Kategorie: ,

Opis

Polska. Mapa ogólnogeograficzna/mapa do ćwiczeń
  • na jednej stronie znajduje się mapa ogólnogeograficzna Polski; przedstawiono ukształtowanie powierzchni (za pomocą metody hipsometrycznej), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw
  • druga strona zawiera ćwiczeniową wersję mapy (bez nazewnictwa)
  • Skala  1 : 500 000