Płyny i gazy

zestaw demonstracyjny

Opis

Zestaw przyrządów doświadczalnych umożliwiających prezentację i sprawdzenie słuszności praw z zakresu mechaniki płynów i gazów oraz demonstrację podstawowych zagadnień związanych z szeroko rozumianą nauką o płynach i gazach.

W jego skład wchodzą m.in.
– manometr wodny otwarty
– model baroskopu cieczowego
– paradoks hydrostatyczny
– przyrząd do demonstracji prawa Clapeyrona
– przyrząd do prawa Pascala
– naczynia połączone różnych kształtów
– cylinder do doświadczeń z prawem Pascala
– model prasy hydraulicznej
– nurek Kartezjusza
– przyrząd do demonstracji prawa Archimedesa
– zestaw ciężarków o jednakowej masie
– naczynie przelewowe

Niektóre zadania możliwe do realizacji za pomocą elementów zestawu:
– pomiary ciśnienia gazów i cieczy
– prawo Pascala
– wyznaczanie ciężaru właściwego cieczy i ciał stałych
– prawo Archimedesa
– paradoks Pascala

 

 

Wymiary całkowite: 460 x 330 x 150 mm