Mitoza

model tablicowy

Opis

Zestaw ośmiu kolorowych, wykonanych z tworzywa sztucznego modeli cyklu komórkowego mitozy. Na każdym z modeli widoczny jest element komórki, np. chromosomy, cytoplazma, jądro, chromatydy, wrzeciono czy centromery – wym. podstawy 52 x 32 cm – wym. modelu 13 x 8,5cm