Mejoza

model tablicowy

Opis

Zestaw 8 kolorowych, wykonanych z tworzywa sztucznego modeli mejozy od komórki diploidalnej do komórek haploidalnych. Na każdym z modeli widoczny jest charakterystyczny element komórki – wym. podstawy 52 x 32 cm – wym. modelu 13 x 8,5 cm