Księstwo Warszawskie / Powstanie listopadowe

mapa ścienna – dwustronna

wymiary: 120 x 160 cm

Kategorie: ,

Opis

  • pierwsza strona mapy przedstawia Księstwo Warszawskie w latach 1807-1815 i działania związane z wojną polsko-austriacką w 1809 r.; karton – szkolnictwo na ziemiach polskich w latach 1815 – 1831
  • druga strona zawiera mapę ziemie polskie w latach 1815-1848 wraz z tematyka powstania listopadowego, wiosny ludów i powstania krakowskiego, w skali 1: 1 000 000; dodatkowo karton przedstawiający gospodarkę ziem polskich w i połowie XIX w., w skali 1 :1 500 000
  • mapy uzupełnione ilustracjami dotyczącymi Księstwa Warszawskiego i powstania listopadowego