Europa – ogólnogeograficzna/ mapa do ćwiczeń

dwustronna, ścienna

wymiary: 190 c 160 cm

Kategorie: ,

Opis

  • na jednej stronie zamieszczono mapę ogólnogeograficzną Europy; na mapie przedstawiono ukształtowanie powierzchni kontynentu (zastosowano metodę hipsometryczną), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg granic państw i kontynentów; mapę wyróżnia bogate nazewnictwo fizycznogeograficzne
  • na drugiej stronie znajduje się wersja mapy przeznaczona do ćwiczeń (bez nazewnictwa)
  • Skala  1 : 3 000 000