Chemiczne memory – węgiel i jego związki

Kategorie: , ,

Opis

Gra uzyskała pozytywne recenzje ekspertów z dziedziny Dydaktyki Chemii, można ją wykorzystać zarówno do urozmaicenia zajęć w szkole jak również jako pomoc dydaktyczną w domu.

Memory chemiczne należą do gier losowych o prostej strategii, ale wymagającej dokonywania wyborów.

Gra pozwala na utrwalenie i sprawdzenie znajomości ważnych definicji, właściwości istotnych substancji poznanych w Szkole Podstawowej. Zakres zastosowanych w elementach Memory pojęć jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego z chemii w Szkole Podstawowej.

Zestaw Memory składa się z ośmiu czterdziestoelementowych kompletów, obejmujących tematykę opartą o poszczególne działy opisane w podstawie programowej z chemii dla szkoły podstawowej.

Memory Rodzaje i przemiany materii

  • Memory Budowa materii. Układ okresowy pierwiastków
  • Memory Wiązania i reakcje chemiczne
  • Memory Gazy i ważne tlenki
  • Memory Kwasy i wodorotlenki
  • Memory Węgiel i jego związki
  • Memory Pochodne węglowodorów
  • Memory Między chemią, a biologią

Chemiczne memory Węgiel i jego związki

Wartości edukacyjne:

• zgodne z działem podstawy programowej: “Związki węgla z wodorem”
• porządkuje wiadomości dotyczące węgla pierwiastkowego i węgli kopalnych,
• utrwala właściwości najważniejszych węglowodorów – metanu, etenu i etynu,
• pozwala porównać szeregi homologiczne alkanów, alkenów i alkinów, węglowodorów
nasyconych i nienasyconych.

Zawartość:

  • skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 22,5 x 10 x 5,5cm,
  • 40 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm