Chemiczne memory – Rodzaje i przemiany materii

Kategorie: , ,

Opis

Gra uzyskała pozytywne recenzje ekspertów z dziedziny Dydaktyki Chemii, można ją wykorzystać zarówno do urozmaicenia zajęć w szkole jak również jako pomoc dydaktyczną w domu.

Memory chemiczne należą do gier losowych o prostej strategii, ale wymagającej dokonywania wyborów.

Gra pozwala na utrwalenie i sprawdzenie znajomości ważnych definicji, właściwości istotnych substancji poznanych w Szkole Podstawowej. Zakres zastosowanych w elementach Memory pojęć jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego z chemii w Szkole Podstawowej.

Zestaw Memory składa się z ośmiu czterdziestoelementowych kompletów obejmujących tematykę opartą o poszczególne działy opisane w podstawie programowej z chemii dla szkoły podstawowej.

  • Memory Rodzaje i przemiany materii
  • Memory Budowa materii. Układ okresowy pierwiastków
  • Memory Wiązania i reakcje chemiczne
  • Memory Gazy i ważne tlenki
  • Memory Kwasy i wodorotlenki
  • Memory Węgiel i jego związki
  • Memory Pochodne węglowodorów
  • Memory Między chemią, a biologią

Chemiczne memory Rodzaje i przemiany materii Wartości edukacyjne:

• skorelowane jest z działem podstawy programowej Substancje i ich właściwości

• pomaga utrwalić pojęcia dotyczące substancji i mieszanin chemicznych,

• utrwala metody rozdzielania mieszanin,

• zwraca uwagę na różnicę miedzy symbolem a wzorem chemicznym,

• porządkuje podstawowe wiadomości na temat przemian fizycznych i chemicznych,

• pozwala zapamiętać najważniejsze różnice pomiędzy metalami i niemetalami.

Zawartość:

skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 22,5 x 10 x 5,5cm,

40 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm.