Chemiczne domina – Sole

gra

Kategorie: , ,

Opis

Gra uzyskała pozytywne recenzje ekspertów z dziedziny Dydaktyki Chemii, można ją wykorzystać zarówno do urozmaicenia zajęć w szkole jak również jako pomoc dydaktyczną w domu.

 

Domina chemiczne należą do gier losowych o prostej strategii, ale wymagającej dokonywania wyborów.

 

Gra pozwala na utrwalenie i sprawdzenie umiejętności posługiwania się prawidłowymi nazwami, symbolami i wzorami pierwiastków oraz związków chemicznych poznanych w Szkole Podstawowej. Zakres zastosowanych w elementach Domin symboli, wzorów i nazw nie wykracza poza podstawy programowe kształcenia ogólnego z chemii w Szkole Podstawowej.

 

Zestaw Domin składa się z pięciu trzydziestoelementowych kompletów obejmujących tematy:

 

  • Symbole i wzory
  • Atom i cząsteczka
  • Kwasy i wodorotlenki
  • Sole
  • Węglowodory i pochodne węglowodorów

 

Domino Sole

 

  • ćwiczy poprawność uzgadniania wzorów soli kwasów tlenowych i beztlenowych,
  • pozwala utrwalić stosowanie poprawnego nazewnictwa soli kwasów tlenowych i beztlenowych,
  • zwraca uwagę na konieczność dodawania wartościowości do nazwy soli pochodzących od pierwiastków posiadających więcej niż jedną wartościowość.

 

Jako uzupełnienie wiedzy dotyczącej chemii polecamy Memory chemiczne.

 

Zawartość:

W skład memory chemicznego wchodzi:

  • skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5cm,
  • 30 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm.