Budowa płuc

struktura wewnętrzna

Opis

Model wykonany z tworzywa sztucznego ukazuje strukturę wewnętrzną płuc i związane z ich funkcją unaczynienie. Wyraźnie widoczne woreczki powietrzne wraz z pęcherzykami płucnymi i siecią naczyń włosowatych pozwalają na dokładne poznanie budowy tego organu i zrozumieniu pełnionej przez niego funkcji. Ze względu na duże wymiary doskonale nadaje się do prezentacji w grupie. Model umieszczony jest na podstawie.