Aquanal – zestaw do analizy wody

podręczny

Opis

Zestaw walizkowy Aquanal

  • Służy do szybkiego pomiaru jakości wody.
  • Przeznaczony do celów edukacyjnych, szczególnie przydaje się do zajęć z biologii i ochrony środowiska.
  • W zestawie znajdują się odczynniki do pomiaru poszczególnych związków, probówki do wykonywania testów oraz strzykawka do pobierania prób wody.
  • Zbadane próbki porównuje się z dołączoną do zestawu tabelą z wzorami barw.
  • Jeden zestaw odczynników wystarcza na ok. 50 prób.
Wartości mierzone przez AQUANAL Zakres pomiaru
Jony azotanowe NO3 0 – 80 mg/l
Jony amonowe NH4 0,05 – 10,0 mg/l
Jony azotynowe NO2 0,02 – 1,0 mg/l
Jony fosforanowe PO4 0 – 6,0 mg/l
Odczyn pH 5,0 – 9,0
Twardość wody