Legitymacje nauczycielskie

Informujemy, że wyrabiamy legitymacje służbowe dla nauczycieli zgodnych z ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2013 r., poz. 1421) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 29 września 2006 r. (w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela).

Legitymacje wyrabiane w 2022 r. dla osób zatrudnionych na czas nieokreślony ważne są do 28.02.2025 r.

   Legitymacje zamawiane w PZS “CEZAS” Kraków można ponownie wyrobić po upływie terminu ważności bez konieczności składania załącznika ze zdjęciami i podpisami.

 Legitymacje służbowe przeznaczone są dla nauczycieli: 

  • przedszkoli publicznych lub niepublicznych
  • szkół podstawowych,
  • szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

 uprawniają do zniżki:

  • 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
  • 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych
  • W wielu miastach legitymacja służbowa nauczyciela upoważnia do ulgowych przejazdów komunikacją miejską. Jest to jednak regulacja uzależniona od rady poszczególnych miast.
  • Zniżki w księgarniach, muzeach, na wydarzeniach kulturalnych.
  • Legitymacja uznawana jest również w krajach Unii Europejskiej, uprawniając do bezpłatnych wejść do muzeów czy na wydarzenia kulturalne.

Plik z Zamówieniem legitymacji : plik zamówienia.

Do pliku należy dołączyć : wniosek pojedynczy, lub wniosek na kilka legitymacji

oraz plik z wypełnioną umowę z załącznika poniżej :

Umowa powierzenia danych formacie worda

Umowa powierzenia danych w formacie pdf